Akce Ukliďme svět! 30.dubna 2009

09.06.2009 14:35

Jak se nám uklízelo

Jak jste se už mohli dočíst v květnovém výtisku Obecních novin, naše obec se zapojila do 17. ročníku prestižní kampaně, zaměřené na ochranu přírody, Ukliďme svět! Akce proběhla 30. dubna letošního roku, a protože zrovna bylo krátce po uzávěrce Obecních novin, nemohli jsme vám přinést dojmy přímo z průběhu akce. A to vám nyní vynahradíme.

Ráno začalo optimisticky. Po předchozím dešti nebylo ani památky a zdálo se, že náš den D proběhne zcela podle našich představ. Teď už si jenom vyslechnout od paní učitelky poučení o bezpečnosti, popadnout pytle a rukavice, a můžeme vyrazit.

Byli to právě žáci a učitelé ze Základní a mateřské školy Karla Svolinského, kteří na sebe vzali roli „úderníků“ a rozhodli se bojovat za čistotu a pořádek v naší obci. Děti byly rozděleny do devíti skupin dle tříd, a byly jim přiděleny různě obtížné úseky Kunčic, které dostaly spolu se svými třídními učiteli za úkol uklidit. Uklízelo se v např. kolem obecního úřadu, nádrže Žabák, vlakového nádraží a řadě dalších míst.

Úklid probíhal hladce do té doby, než jsme si uvědomili, že jsme možná podcenili množství odpadu a zapálení žáků pro věc: to když nastala situace, kterou si před zahájením akce nikdo nechtěl připustit, začaly totiž docházet pytle na odpad. Rychle jsme se snažili tuto situaci vyřešit poskytnutím dalších pytlů, ale rozhodně je to poučení do budoucna.

Třídy nižšího stupně uklízely do 11 hodin, vyšší ročníky pracovaly o hodinu déle. Poté žáci mohli s pocitem dobře vykonané práce odejít na oběd a začít si užívat prodlouženého víkendu. Tím ale tato akce zdaleka neskončila. Bylo potřeba všechny odpadky urychleně odvést, za což děkujeme panu místostarostovi, který zařídil svezení desítek pytlů s odpadem.

Každá dobře provedená práce má být po zásluze odměněna. To byl i případ účastníků akce Ukliďme svět! Obec i naše organizace přispěla řadou cen, díky kterým se nám snad povedlo dobře ohodnotit náročný sběr odpadu. Mezi cenami nechyběly samolepky, plakáty, sladkosti a pro vítězné třídy byla připravena DVD z edice Příroda & Natura 2000, která nám pro akci věnoval Moravskoslezský kraj.

Vyhodnocení proběhlo ve škole dne 4. května v dopoledních hodinách, za přítomnosti ředitele školy a pana starosty. Souběžně proběhlo také vyhodnocení doprovodné akce ve sběru baterií, vítězná třída získala sladkou odměnu – dort.

Takový byl tedy program Ochránců přírody, pořádaný ke Dni Země. Celkově se určitě vydařil a doufáme, že pro všechny zúčastněné se stal zábavou i poučením. Vyhodnocení údajů a výsledky najdete pod tímto textem, proto mi na závěr dovolte poděkovat všem zúčastněným i partnerům, zvláště ÚVR ČSOP, díky kterému se celá akce mohla uskutečnit, a rozloučím se s přáním, aby se stejně úspěšný program podařilo zrealizovat i v roce následujícím.

Vyhodnocení a výsledky:

Akce proběhla: 30. dubna 2009

Vyhodnocení následovalo: 4. května 2009

1. místo v kategorii 1. – 5. třída: 3. třída (nasbíráno 16 pytlů)

1. místo v kategorii 6. – 9. třída: 8. třída (nasbíráno 9 pytlů + další odpad)

Vítěz ve sběrné soutěži baterií: 8. třída (nasbíráno 13, 2 kg, celkem nasbíráno více než 23 kg baterií)

Počet lokalit, ve kterých probíhal úklid: 9

Na akci se podílelo: cca 160 osob

Celkem nasbíráno odpadu: 147 pytlů

Za ochránce přírody ČSOP ZO 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem,

koordinátor akce Petr Lazar