Informace o nás

Činnost základní organizace ČSOP v uplynulých letech:

 

Český svaz ochránců přírody Kunčice pod Ondřejníkem patří k nejstarším a největším organizacím v MSK. Byla založena v roce 1986 a nyní má 43 členů. Od samého začátku se snaží získávat občany, ale hlavně mládež k dobrovolnické práci v ochraně životního prostředí. Bojuje proti nerozumnému chování člověka v přírodě, proti jeho chamtivosti, bezohlednosti, sobeckosti a někdy i vandalismu.                             

Za 26 let činnosti se nám podařilo v Kunčicích pod Ondřejníkem zlikvidovat černé skládky, vyčistit horské potůčky, zachránit stovky obojživelníků, lesních mravenců rodu FORMICA, opravit a vyčistit mnoho studánek, ošetřit památné stromy, rozvěsit 150 sýkorníků a řadu dalších přírodě prospěšných činností.

V létech 1987 až 1999 společně s myslivci a studenty SOU Frenštát pod Radhoštěm jsme vysadili v okolních horách a obecních lesích přes 21 tisíc lesních stromků. Nejobtížnější byla obnova porostů na extremních exhalačních plochách hory Smrku.

Od roku 1996 jsme každoročně vyhlašovali výtvarnou a později i literární soutěž pranyřujicí prohřešky nás dospělých na životním prostředí. Postupně  převzalo organizaci soutěže Ekocentrum ONDRÁŠ a v současné době ji vede druhá kunčická organizace ČSOP Skalka, která vznikla v roce 2003.

Pozemkový spolek Podbeskydí jsme založili v roce 2000.  Významně nám zvyšuje důvěru při uzavírání dobrovolných dohod s vlastníky  při zajišťování trvalé péče o nejcennější přírodní a kulturní hodnoty nejen v naší obci . V roce 2007 jsme dokončili obnovu již druhé církevní památky, Hlaváčová kříže z roku 1897. Na tento projekt nám poskytla grant Nadace Občanského fóra, přispěl Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem a Římskokatolická Farnost. Již v roce 2005 byla slavnostně veřejnosti předána opravena kaplička pany Marie na Gvardůvkách jejiž historie sahá až do roku 1720.

Věnujeme se také údržbě chráněných území a pečujeme o ovocné sady původních krajových odrůd vysokokmenů. Organizace je zapojena do všech správních řízení proti obnovení důlní činnosti na dole Frenštát. Pořádáním HAPPENINGŮ, KUNČICKÝCH KOTLÍKŮ a účastí na akcích Občanského sdružení NAŠE BESKYDY se snažíme získávat veřejnost pro zachování podbeskydské nádherné krajiny pro naše děti. Uvědomujeme si, že OKD má peníze, které dokážou zaslepit zdravý rozum a umlčet svědomí.

Mezi úspěchy ZO Kunčice pod Ondřejníkem patří Beskydský postup likvidace všech druhů křídlatek, který po letech tlumení tohoto vetřelce a dvouleté spolupráci s vědeckými pracovníky Botanického Ústavu akademie věd ČR nám umožňuje invazní rostliny totálně vyhubit. To se nám již podařilo na desítkách hektarů v povodí řek Čeladenky, Ostravice, Morávky, Frýdlantské Ondřejnice a Tichávky v Kunčicích p.O.

Návod na likvidaci Beskydským postupem naleznete ZDE

S úctou vzpomínáme na ochranářské průkopníky, kteří nám vždy dokázali nezištně pomoct, poradit, povzbudit a rozdělit se o své bohaté zkušenosti. Naštěstí jsou jich mezi námi stovky, snad tisíce, kterým ani všemocná příroda nedokáže splatit za všechno co pro ní obětavě dělají.

 

Naučná stezka „Chodníčky v Podbeskydí“

Po letech příprav ZO 68/01 ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem realizovala v roce 2008 záměr na vybudování a otevření 1.části Naučné stezky „Chodníčky v Podbeskydí“.

Podáním projektu na Naučnou stezku byla ZO ČSOP vybrána k realizaci části uvedeného Velkého okruhu v délce asi 3 km a s osmi zastávkami na trase. Výchozím místem je střed obce u Obecního úřadu a s pokračováním trasy přes obecní les Papratná, dále k rybníkům a s poslední zastávkou. Tato část naučné stezky již byla otevřena !! Připravujeme pro Vás fotoreport z celé trasy. Tisková zpráva ke stažení ZDE

V roce 2010 a 2011 naše ZO rozšířila lesní komplex Papradná o následující prvky :

 

  • nový portál s informační tabulí již zaniklé štoly
  • zastřešenou studánku s pitnou vodou
  • dvouúrovňové dřevěné schodiště pro snadnější přístup ke štole od mokřadu (u zastávky č. 4)

Přínos rozšíření lesa Papradná o výše zmíněné body vidíme hlavně ve zvýšení atraktivnosti a možnosti aktivního odpočinku spojeného s výukou nejen pro děti z nedaleké základní školy K. Svolinského, ale i pro místní občany a turisty hojně navštěvující beskydskou přírodu.

 

 

Webové stránky zadavatele: Český svaz ochránců přírody: www.csop.cz

Webové stránky zadavatele generálního partnera: www.net4gas.cz