Čím a proč si ničíme zdraví ?

21.01.2012 11:33

 

S novým rokem si mnozí z nás možná předsevzali, že omezí přejídání, alkohol, kouření a pokud to čas dovolí, vyrazí na procházky a budou se věnovat jiným, zdraví prospěšným, aktivitám.

Zda jsme úspěšní, záleží na pevné vůli, přátelích a podmínkách.

Neměli bychom přehlížet černý kouř valící se z komínů plný jedovatých karcinogenů, dioxinů a dalších jedů, které musíme dýchat při jakékoli činnosti nebo i odpočinku. Při bezvětří, inverzi a smogu nám znečišťuje okolní prostředí, pitnou vodu a ohrožuje nás zhoubnými nádorovými chorobami.

Je všeobecně známo, že nejvíce trpí naše děti, ale každý z nás je postižen, bojuje a mnozí již svůj boj prohrávají nebo prohráli.

Máme možnost se bránit a zlepšit svou kondici? Možností je několik, ale ne všechny jsou nám dostupné. Hlavně nesmíme zapomínat na dobré sousedské vztahy, jednání bez vzájemného napadání a vyřizování účtů. Není vždy snadné se vzájemně přesvědčit, co všechno nám ničí zdraví a zdraví našich blízkých:

  • Přesto se pokusme získat alespoň své sousedy, aby nespalovali domovní odpad a topili suchým dřevem nebo uhlím, pokud elektřina a plyn je pro ně luxusem.
  • Snažme se přesvědčit vlastníky kouřících komínů, aby využili dotace k modernizaci svého kotle, zvlášť pokud ten jejich již dosluhuje.
  • Začněme bojovat za úplný zákaz tuhých paliv v domácnostech, tak jak to zavedli již před padesáti lety v řadě západních zemí.
  • V krajním případě změňme své bydliště a utečme z kraje s nejhorším ovzduším v celé Evropě. To si ale můžou dovolit jen mladí, a také milionáři, kterým naše kouzelné Beskydy nepřirostly k srdci.

 

Pokud by se nám podařilo uspět aspoň v prvních dvou bodech, abychom mohli občas větrat, „zaplať pánbů“ za to!

Zatím je těžko pochopitelné, že se finančně budou podporovat jen kotle na uhlí nebo na uhlí s biomasou, ale ne na plyn, elektřinu a tepelné čerpadla.

To jen dokládá, že o našem životním prostředí zatím rozhodují firmy, těžící uhlí a prodávající zařízení na jeho spalování.

Snad se aspoň naše děti dožijí úplného zákazu topení tuhými palivy a tím lepšího ovzduší.

Komu by se líbilo chodit na procházky v plynové masce! 

Miloslav Šrubař