Dokážeme se rozloučit s invazními rostlinami ?

19.07.2009 14:15

Snad ale jen s některými, které nejvíce likvidují naší původní vegetaci a narušuji životní podmínky živočichům ale i člověku.

V ČR se vyskytuje téměř 100 rostlinných druhů, které se dokážou invazně šířit.

Již 20 let naše ZO ČSOP bojuje s křídlatkami a bolševníkem velkolepým.

V minulém století jsme používali málo účinné zbraně ( motyky, mačety, srpy, kosy a křovinořezy ) ale oslabený nepřítel vytrvale regeneroval. Ani chemická likvidace, i když byla účinnější,  netrvala déle než několik let.

Až jsme trefili hřebík na hlavičku a zaměřili se na likvidaci kořenů. Doba likvidace křídlatky se z  let zkrátila na měsíce. Vítězství přineslo až 100% účinnost a výraznou úsporu herbicidů s menším poškozením přírody.

Tento námi vyvinutý „Beskydský postup“ likvidace všech druhů křídlatek je uveden v návodu, který je možno bezplatně získat v okolních infocentrech či přímo od naší základní organizace.

Nyní k tomu loučení.

Bolševník na dvou lokalitách každé jaro vzchází i když k jeho poslednímu vysemenění došlo již před třemi lety. K tomu máme letos hlášenou další oblast výskytu.

Povodí řeky Čeladenky až po čističku odpadních vod je téměř bez křídlatky. Nové porosty jsme objevili na skládce dřeva pod Skurečenou. Křídlatka  zatím roste na několika místech kolem Frýdlantské Ondřejnice, dva porosty sledujeme kolem Solárky. Musíme respektovat přání vlastníků, kteří si přejí křídlatku na svých parcelách zachovat.

Žádáme občany o upozornění na lokality křídlatky o kterých nevíme.

Velice si ceníme všestranné pomocí pracovníků Obecního úřadu Čeladné a finančního příspěvku na záchranu původních druhů naší květeny a tolik pro naše zdraví potřebných léčivých bylinek.

 

Miloslav Šrubař

ZO ČSOP 68/01 Kunčice p.O.