Likvidace Křídlatky

05.08.2008 10:42

 

 

Letos byla zahájena likvidace křídlatky na Ostravici bez podpory AOPK jen z prostředků OÚ Ostravice. Likvidaci křídlatky na Čeladné provádí David Šrubař po obou stranách řeky od mostu pod Dejmonem až po čističku. Projekt LČR na pravém břehu řeky je po zpřístupnění a vybudování podpěrných ohrad postupně realizován. Křídlatka v Kunčicích p. O. byla zatím zmapována a s její likvidací bude započato až koncem srpna. Bolševník Čeladná je úspěšně likvidován realizátorem Jarkem Pokorným. Sad Romana Řezníčka bude postupně ošetřován dle projektu. Sad na Žabáku vyžaduje letos druhé kosení. Louky Ezechelů – nutno urychleně dodat upravený návrh na terénní úpravy.