Nečekejme od přírody víc , než si zasloužíme

10.08.2012 20:16

 

Je radostné, že se nám postupně zvyšuje počet studánek s nezávadnou pitnou vodou, ale i čistota některých vodních toků, kde v minulosti tekly i fekálie s přemírou saponátů.

Již léta provádíme rozbory vody ve studánkách na turistických trasách, kde zjišťujeme obsah mikroorganismů a srovnáváme protokolární vyšetření zda

dodány vzorek vody vyhovuje mikrobiologickým ukazatelům. Jestli pitná voda má méně bakterií a je bez Escherichia coli .

Tradičně je kvalitní voda ve studánkách na Smrku jak u Hubertky tak u Klínské a Cyrilky.  Cyrilka se nachází na horní Čeladné u odbočky k výstupu na Smrk po červené značce, která nás dovede k lovecké chatě Hubertce pod vrcholem Smrku. Ke Klínské lovecké chatě se dostaneme po lesní cestě východním směrem na Staré Hamry po cca 2 km. Na Lysé hoře pod Visalajema najdeme také kvalitní vodu ve studánce Bočkula. U těchto studánek si můžeme náležitě a plnými doušky křišťálovou vodu vychutnat a osvěžit se. V Kunčicích pod Ondřejníkem nás překvapila svou kvalitou vody studánka na Holubjance, ale zarmoutila nás studánka na Leopoldce výskytem koliformních bakterií. Tu nalezneme při výstupu na Malou Stolovou po žluté značce z Kunčic p.O.

Tyto rozbory provádíme i soukromníkům  za 300,- Kč, kteří nás o to požádají.

Současný vztah k životnímu prostředí není uspokojivý, zvlášť pokud si myslíme, že příroda patří jen nám k zajištění našeho pohodlí.

V mnoha případech to pocítíme na problémech se svým zdravím, nebo zdravím svých blízkých.

Je příjemné nemyslet na své zdravotní problémy, nebýt pánem svého života, spoléhat jen na lékaře a léčitelé a čekat na slibovaný příchod zdraví.

Nesmíme se smířit s příznaky choroby, jen využívat lékařské pomocí, ale aktivita směřující k vítězství nad nemocí je jen na nás. Vždyť nemoc je převážně produkt chyb v životosprávě!!

 

Bojujme proti depresím radosti z každého prožitého dne, jako by byl náš poslední.

 

 

 

                                                                               Miloslav Šrubař

                                                                           tel: 737 531 886

                                                            jednatel Pozemkového spolku Podbeskydí