Nekoste Křídlatku !

21.09.2010 10:08

Nekoste Křídlatku !

Zcela zlikvidovat obtížný plevel lze až při jeho plném květu.

Před šedesáti lety jsem z rezidence továrníka Glaubera přesadil do vlastní zahrádky okrasnou bambusovitou rostlinu, která mi za několik let zahlušila celou zahrádku. S tímto invazním vetřelcem z Dálného východu se se střídavými úspěchy potýkám celý život. A nejsem sám. Společně se mnou od roku 1986 s Křídlatkou zápasí celá Základní organizace Českého svazu ochránců přírody z Kunčic pod Ondřejníkem. Jednalo se o nespočet hektarů půdy, zcela ovládané touto plevelovou rostlinou, nejen v Kunčicích pod Ondřejníkem, ale i v Čeladné, na Ostravici, v Raškovicích, ve Starém Městě a dalších obcích Moravskoslezského kraje. Mnohaletý boj nakonec přinesl své ovoce, a to v podobě účinného způsobu likvidace, tzv. Beskydského postupu.

V roce 2006 jsme ukončili dvouleté ověřování a srovnávání tohoto postupu s dosavadními způsoby likvidace, které se zaměřovaly převážně na nadzemní část rostliny, ale už ne na kořeny. Na výzkumném projektu, finančně podporovaném ministerstvem životního prostředí, s námi spolupracovali pracovníci Botanického ústavu Akademie věd.

Jeho výsledek ukázal, že Křídlatky, které jsme dosud dokázali jen výrazně tlumit, je možné totálně vyhubit. Náš Beskydský postup je přitom méně pracný, spotřeba herbicidů klesá na polovinu, a proto je k přírodě šetrnější. Největší předností je pak úplná likvidace porostů Křídlatky. Vše je ovšem možné pouze za předpokladu, že její nadzemní část nebyla v průběhu vegetace poškozena (například vytrháním, polámáním, posekáním nebo spásáním).

S chemickým postřikem se musí začít až při odkvětu, v době couvání měsíce, kdy dochází k největšímu zpětnému toku živin do kořenů. Tím se vlastně přirozeným způsobem zajistí transport potřebných herbicidů do kořenů rostliny. Určitě nespěcháme s odstraněním suché nadzemní části rostliny. Naopak! Dopřejeme jí čas, aby mohla v klidu nasát herbicidy až do svých kořenů. Tam pak musí po nějakou dobu působit. I když nahoře je rostlina již suchá, kořeny ještě nemusí být zcela zničeny. Nejrozšířenější a nejobtížněji vyhubitelnou Křídlatkou u nás je Křídlatka česká, která je křížencem Křídlatky japonské a sachalinské. Množí se totiž nejen úlomky, ale šíří se i semeny, která v příznivých podmínkách dozrávají.

M.Š.