Setkání členů a příznivců ČSOP!

05.08.2008 10:41

Setkání členů a příznivců
ČSOP! To se, jak jistě víte, uskuteční 5. - 7. září v Plumlově na Prostějovsku.

Podrobné informace o Setkání, přihlášky ad. naleznete zde: https://setkani.csop.cz