Snad si ještě příroda v Kunčicích p.O. dovede poradit

20.02.2011 12:20

Snad si ještě příroda v Kunčicích p.O. dovede poradit

 

Denně se z médií dovídáme o příčinách klimatických změn a jejich následcích (přírodních katastrofách), které má na svědomí celosvětové bezohledné drancování přírody.

Když se pozorně s trochou optimismu rozhlédneme kolem sebe zjistíme, že máme poslední šanci bojovat proti chamtivosti a sobectví. Snad se postupně rozloučíme s kunčickou rivalitou a boj za lepší životní prostředí nás sjednotí.

Využijme ankety vyhlášené v posledních obecních novinách komisí životního prostředí.

Věřím, že bude úspěšná a při odpovědích se zamyslíme nad tím:

·        Proč přírodě tolik ubližujeme?

·        Proč nemůžeme pravidelně větrat?

·        Proč jsou některé potůčky plné odpadků?

·        Proč máme v kontejnerech netříděný odpad, ale i kamení a kusy betonu?

·        Proč máme v obci černé skládky?

 

Ale dost otázek. Těšme se na rady a odpovědi z ankety.

 

Příchod jara – Den Země a sběr velkoobjemového odpadu nám jistě zlepší životní prostředí a umožní nám věnovat se i našim památkám a všem hodnotám, které nám tu zanechaly minulé generace.

Naše obec je skutečně bohatá na církevní, přírodní a kulturní památky. V minulých letech se nám podařilo:

·        Ošetřit a vyhlásit významné a památné stromy.

·        Vyčistit studánky, mokřady a vodní nádrže.

·        Zbavit desítky lokalit od invazních rostlin.

·        Opravit církevní kříže, kapličky a další kulturní památky.

 

Letos snad budeme pokračovat s opravou kříže před hlavním kostelem. Co naším předkům dlužíme, je zpřístupnění štol speleologickým průzkumem a dokumentace starých důlních děl k těžbě železné rudy.

S prvním pokusem jsme začali v obecním lese Papradná a snad bude úspěšný.

 

Nezapomínejme jak je úžasné obklopovat se a být součástí kousku svěží přírody pod Ondřejníkem, nasávat éterický vzduch jedlobukových lesů a smáčet rty v průzračných vodách beskydských studánek.

 

Naučme se hodnotit práci vlastní, ale i našeho zastupitelstva, komisí a spolků podle dosahovaných výsledků při zlepšování podmínek k životu v obci.

 

Miloslav Šrubař

jednatel PS Podbeskydí