Společně braňme a chraňme naše včely

20.07.2011 19:00

Mnozí si neuvědomujeme, že jde o našeho nejspolehlivějšího a nejpracovitějšího spolubojovníka při záchraně životního prostředí, který nás ne vlastní vinou opouští.

Nadměrným používáním pesticidů  k ochraně rostlin, ovocných stromů a likvidaci invazních přivandrovalců, zamořujeme všechno, co včely ke svému životu potřebují.

Na plenárním zasedání obecního zastupitelstva jsem požádal všechny přítomné o sledování každého, kdo tento zásah do životního prostředí provádí nebo bude provádět.

V dnešní době, kdy jsou herbicidy a jiné chemické přípravky pro likvidaci rostlin běžně v prodeji, si mnozí usnadňují těmito produkty jinak náročnou práci s odstraňováním plevelů z dvorků a chodníků. Největší zátěží pro přírodu jsou lidé, kteří herbicidy používají ve velké míře, například pro ošetření celých svých pozemků.

V naší organizaci používáme nejméně škodlivý Roundup Biaktiv, u něhož výrobce deklaruje nezávadnost pro včely. Námi používaný Beskydský postup v praxi znamená, že porosty křídlatky jsou ošetřeny až po odkvětu, a proto o ně včely již nejeví zájem. Proto jim herbicid nemůže ublížit.

Chemický zásah realizujeme v období couvání měsíce, abychom k dopravě herbicidů do oddenků využili největší zpětný tok živin. Nespěcháme s odstraněním usychající biomasy , aby všechen herbicid byl translokací stažen do kořenové soustavy a efekt vynaložených prostředků byl co největší.

I přesto, že námi uplatňované postupy nesou pro včely téměř nulové nebezpečí, před postřikem upozorníme včelaře o termínu zásahu a budeme sledovat, zda se včely vyskytují v blízkosti porostů křídlatky.

 S křídlatkou a bolševníkem bojujeme na Čeladné i v okolních obcích již dvacet let, v současnosti likvidujeme poslední zbytky těchto vetřelců. Druhová rozmanitost, tedy biodiverzita, pro včely důležitá, se nám na ošetřené lokality postupně vrací.

Miloslav Šrubař
Jednatel PS Podbeskydí a dlouholetý včelař