Kosení Skurečeny

05.08.2008 10:41

Zahájení kosení Skurečeny bylo stanoveno na úterý 15.7. Při předběžné kontrole bylo zjištěno, že loňský výskyt šťovíků se letos neprojevil a travní porosty jsou na obou plochách (Drozdové a Malikové) velice vzrostlé a na levém okraji zavalené neodklizenou těžbou.

Dovoz techniky, pracovníků a proviantu zajistil Ing. Zavadil a M. Šrubař, který tam zároveň dovezl majitelku, paní Drozdovou. Děkujeme paní Drozdové za ubytování a uschování techniky po celou dobu práce na kosení a úklid těchto horských luk.

Obtížnost práce byla ztížena hlavně nepříznivým počasím, ale i nedostatky při přípravě a obsluze techniky. Pokud bude projekt pokračovat i v příštím roce, je nutné zajistit kvalitní přípravu techniky a proškolit pracovníky s její obsluhou, bezpečností a údržbou. Velice jsme doplatili na zimní pobyt bezdomovce Vojty Horuty, který tam bez souhlasu majitelky pobýval, a zřejmě ne sám. Likvidoval vnitřní zařízení, topil nejen zásobami dřeva, ale zmizely i dva balíky střešní krytiny, kusy nábytku a jiné. Do chalupy nám teklo a nedalo se topit.