Zpráva o činnosti spolku ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem za rok 2023

14.02.2024 18:18

Každou procházkou v přírodě dostanete více, než hledáte (John Muir).

V roce 2023 pokračoval náš spolek v rozdělané práci, která se soustředila na území obcí Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná a Ostravice. V případě obce Kunčice pod Ondřejníkem se jednalo především o následující aktivity:

  • Monitoring a likvidace invazních rostlin. Díky naší dlouholeté práci se podařilo na území obce de facto vymýtit křídlatku (Reynoutria) všech druhů spolu s bolševníkem velkolepým (Heracleum mantegazzianum). V roce 2023 jsme tak realizovali především monitoring rizikových lokalit (návozy zeminy či bývalé skládky) a provedli likvidaci několika porostů křídlatky v dolní části obce. Tímto bychom chtěli vyzvat všechny občany, kteří vědí o výskytu invazivních rostlin na území obce, aby nás kontaktovali s podrobnostmi (především o rozsahu výskytu a číslech pozemkových parcel, na kterých se porosty nachází) na email csopkuncice@seznam.cz, abychom mohli společně domluvit další postup likvidace.
  • Údržba naučné stezky Chodníčky v Podbeskydí. Náš spolek vybudoval a otevřel v roce 2008 na území obce naučnou stezku o délce 3,2 km, která začíná u vlakového nádraží a končí u prodejny Hruška. Vzhledem k tomu, že značná část prvků naučné stezky je lokalizována v lesním porostu (především v lese Papradná), tak dochází k jejich přirozené degradaci a je tedy potřeba tyto prvky (především informační cedule, posedy či bezpečnostní zábrany) pravidelně udržovat, opravovat či nahrazovat. Jedná se bohužel o nekonečný boj nejen s přírodními živly, ale také s různými výtržníky, kteří součásti naučné stezky opakovaně poškozují. Přesto si myslíme, že mít funkční (a dobře vypadající) naučnou stezku je přínosem jak pro občany, tak návštěvníky obce. V roce 2024 plánujeme provést větší rekonstrukci stezky, jelikož některé její součásti, např. mokřady, vyžadují komplexní opravu.
  • Sad na Žabáku. Náš spolek má dlouhodobě pronajatý od obce sad, který se nachází mezi oběma nádržemi Žabák. Jelikož se zde nacházejí pomologicky významné krajové odrůdy, tak zde provádíme nutné úkony pro udržení ovocných stromů v dobré kondici, včetně kosení trávy v sadu dvakrát až třikrát ročně.

V činnosti spolku bychom rádi pokračovali i v roce 2024, byť aktuálně narážíme na limity spojené s nedostatkem lidských zdrojů, které nám znemožňují realizovat větší projekty. Proto bychom tímto chtěli vyzvat zájemce z řad občanů, kteří by se chtěli podílet na ochraně přírody a krajiny, aby nás kontaktovali na email csopkuncice@seznam.cz. Spolupráce je možná částečně i formou placených brigád bez nutnosti členství v našem spolku.

Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Předseda spolku ZO ČSOP 68/01 Kunčice pod Ondřejníkem